Navigácia

Partners


Utorok 22. 1. 2019
Počet návštev: 905596

Narodeniny a meniny

Novinky


 • Naši najmenší sa postarali o vtáčiky, pripravili im výbornú maškrtu. Rozvešali ich po stromoch v okolí našej školy.


 • 1. Komunikácia v materinskom jazyku

  2. Komunikácia v cudzom jazyku

  3. Matematická, vedecká a technologická kompetencia

  4. Digitálna kompetencia

  5. Naučiť sa učiť

  6. Spoločenské a občianske kompetencie

  7. Iniciatívnosť a podnikavosť

  8. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

  18. decembra 2006 Európsky parlament a Rada EÚ prijali Odporúčanie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Kľúčové kompetencie sú kombináciou zručností, vedomostí a postojov.

  V DO Fénix ich nazvali Magická 8, pretože ich potrebuje každý jedinec na svoj osobný rast, rozvoj, aktívne občianstvo, participáciu, sociálne začlenenie a zamestnanosť.

 • Huráááááááááá.......Vianočné prázdniny 22.december 2017 (sobota) - 7.januára 2019 (pondelok) . Začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára 2019 (utorok).

 • V pondelok 17.12. sa vestibul školy zmenil na vianočnú krajinu, kde si žiaci vyskúšali, aké to je predávať, čo si sami vyrobili. Niektorí aj s pomocou učiteľov a rodičov.Nezapreli obchodného ducha a precvičili si aj finančnú gramotnosť. Táto vianočná burza bola spojená so zbierkou na " Červený nos". Týmto chceme všetkým poďakovať za príspevky na túto zbierku. Všetci odchádzali spokojní, vianočne naladení a s úsmevom na tvári.

 • Naše učiteľky MŠ sa postarali o to, aby spríjemnili návštevu žiakov 1. ročníka v MŠ. Zabezpečili návštevu pani Mgr. Blažníkovej, ktorá žiakom ukázala , ako sa maľuje na sklo a kamienky. Zároveň si to žiaci mohli vyskúšať, pričom sa tešili z prekrásne vymaľovaných kamienkov a svietnikov. Veď posúďte sami./fotto na konci albumu/.

 • Aké zábavné môže byť vianočné pečenie sa presvedčili deti z MŠ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre
  Sninská 318/16, 067 77 Zemplínske Hámre
 • 057/7581890 riaditeľ
  0910 903 280 školská jedáleň

Fotogaléria